connected to mattihome
entry index
recent activity
random entry
rules
donate
menu
Touko Aozaki ~ MBTI, Enneagram, and Socionics Personality Type

Touko Aozaki

Kara no Kyoukai

ei
ns
ft
pj
functionenneavariantsociopsycho
5w6 1
sp/so 1
234 567 891
h
e
x
a
c
o
public myers-briggs votes
(18/05/21 09:31) EON: INTJ
public function votes
public enneagram votes
(18/05/21 09:37) EON: 5w6
public instinctual variant votes
(18/05/21 09:32) EON: sp/so
public tritype® votes
public sociotype votes
public psychosophy votes
public hexaco votes
related entries
Mikiya Kokutou
Kara no Kyoukai
Shiki Ryougi
Kara no Kyoukai
Fujino Asagami
Kara no Kyoukai
Kirie Fujou
Kara no Kyoukai
Souren Araya
Kara no Kyoukai
Rainier Wolfcastle
The Simpsons
Noah Kaiba
Yū-Gi-Ō! [Yu-Gi-Oh!]
Cappuccino
Killer Bean Forever
Hikage Miyauchi
Non Non Biyori
Knov
hunter x hunter