connected to hagakihome
entry index
recent activity
random entry
rules
donate
menu
Deidara ~ MBTI, Enneagram, and Socionics Personality Type

Deidara

Naruto

ei
ns
ft
pj
functionenneavariantsociopsycho
ISFP 1
ESFP 1
7w8 3
4w3 2
sx/so 2
sx/sp 1
IEE 2
SEE 1
234 567 891
h
e
x
a
c
o
public myers-briggs votes
(19/07/16 05:12) Sciguy924: ESFP
(19/06/18 07:32) tanchique: ISFP
(19/02/20 04:56) Ledar: ENTP
(18/11/26 17:44) Ryugan: ESFP
(18/05/04 09:50) the heart marksman: ESFP
public function votes
(18/11/26 17:48) Ryugan: ESFP
public enneagram votes
(19/07/16 05:12) Sciguy924: 7w8
(19/01/11 23:31) zethmal: 4w3
(18/11/26 17:45) Ryugan: 7w8
(18/05/04 09:50) the heart marksman: 7w8
public instinctual variant votes
(18/11/26 17:45) Ryugan: sx/so
(18/05/04 09:50) the heart marksman: sx/so
public tritype® votes
(19/01/11 23:31) zethmal: 487
(18/11/26 17:46) Ryugan: 478
public sociotype votes
(18/11/26 17:47) Ryugan: SEE
(18/08/10 21:16) switchblades: IEE
(18/08/01 06:42) fg: IEE
public psychosophy votes
public hexaco votes
related entries
Hidan
Naruto
Mei Terumi
Naruto
Kimimaro
Naruto
Kiba Inuzuka
Naruto
Orochimaru
Naruto
Shino Aburame
Naruto
Neji Hyuga
Naruto
Eggs
The Boxtrolls
Mikey / Taiki Kudou
Digimon
Raven
Teen Titans
Apu Nahasapeemapetilon
The Simpsons
Johnny Bravo
Johnny Bravo