connected to fujisanhome
entry index
recent activity
random entry
rules
donate
menu
Kurama ~ MBTI, Enneagram, and Socionics Personality Type

Kurama

Yu Yu Hakusho

ei
ns
ft
pj
functionenneavariantsociopsycho
EII 1
234 567 891
h
e
x
a
c
o
public myers-briggs votes
(18/11/04 14:06) edza: INTJ
(18/11/04 15:54) twinpinks: INFJ
public function votes
public enneagram votes
public instinctual variant votes
public tritype® votes
public sociotype votes
(18/11/04 14:07) edza: EII
public psychosophy votes
public hexaco votes
related entries
Genkai
Yu Yu Hakusho
Kazuma Kuwabara
Yu Yu Hakusho
Shinobu Sensui
Yu Yu Hakusho
Hiei
Yu Yu Hakusho
Younger Toguro
Yu Yu Hakusho
Koenma
Yu Yu Hakusho
Yusuke Urameshi
Yu Yu Hakusho
Adrian Rubinsky
Ginga Eiyuu Densetsu
Mikiya Kokutou
Kara no Kyoukai
Hak
Akatsuki no Yona
Tulio
The Road to El Dorado
Mariko Shinobu
Oniisama e...