connected to kesikihome
entry index
recent activity
random entry
rules
donate
menu
Carl Gustav Jung ~ MBTI, Enneagram, and Socionics Personality Type

Carl Gustav Jung

Psychiatrist

ei
ns
ft
pj
functionenneavariantsociopsycho
INFJ 16
INTP 2
5w6 12
5w4 4
9w1 2
5wb 2
sx/sp 6
sp/sx 4
so/sx 1
LII 15
IEI 5
ILI 1
LVEF 5
234 567 891
h
e
x
a
c
o
public myers-briggs votes
(23/08/23 11:36) GIJOEBusta Cap: INFJ
(23/05/08 15:55) Erasure: INTJ
(21/02/10 14:44) Lol: INTJ
(20/12/08 13:46) Tman: INTJ
(20/04/24 14:06) bibliology: INFJ
(19/12/23 22:20) ethan: INTP
(19/12/04 18:33) Thyssen: INTJ
(19/09/03 13:49) Teru Mikami: INTP
(19/07/08 02:39) LadyX: INTJ
(19/05/18 07:31) kawaii: INTJ
(19/05/17 03:06) INTJ-2698: INFJ
(19/04/14 12:44) fsninetwo: INFJ
(19/01/27 14:47) Rainbel: INTJ
(19/12/23 21:58) Jacobus: INTJ
(19/01/15 06:40) tch: INxJ
(18/11/08 14:44) twinpinks: INFJ
(18/08/26 07:12) exdeath: INTP
(18/06/30 07:41) fg: INTx
(18/06/05 08:49) Dollar Shave Club One Wipe Scottys: INFJ
(18/06/04 12:12) edza: INTJ
(20/05/28 05:57) Diobono: INTJ
(19/04/13 19:54) LVNA: INTP
(18/05/02 04:45) Taco110: INTP
(18/06/04 01:39) strawberry crisis: INTJ
public function votes
(23/08/23 11:36) GIJOEBusta Cap: INFJ
(23/05/24 12:07) Woll Smoth: INFJ
(23/05/08 15:55) Erasure: INTP
(20/12/16 16:08) Freaky_sage: INFJ
(20/01/01 21:28) bibliology: INFJ
(19/12/23 22:20) ethan: INTP
(19/12/04 18:33) Thyssen: INFJ
(19/09/03 13:49) Teru Mikami: INFJ
(19/05/17 03:06) INTJ-2698: INFJ
(19/04/14 12:44) fsninetwo: INFJ
(19/01/27 21:42) tch: INFJ
(19/01/27 18:23) Phantom: INFJ
(19/01/27 14:48) Rainbel: INFJ
(19/01/26 22:27) tman: INFJ
(19/01/16 21:11) Jacobus: INFJ
(18/06/30 07:39) fg: INFJ
(18/06/04 12:01) Blank: INFJ
public enneagram votes
(23/08/23 11:36) GIJOEBusta Cap: 5w6
(23/05/08 15:55) Erasure: 5w4
(21/02/10 14:41) Lol: 5w6
(20/12/16 16:08) Freaky_sage: 5w6
(20/12/08 13:46) Tman: 5w6
(20/01/01 21:28) bibliology: 5w4
(19/12/04 18:33) Thyssen: 5wb
(19/09/03 13:49) Teru Mikami: 5w6
(19/07/08 02:39) LadyX: 5w6
(20/05/28 05:56) Diobono: 5w6
(19/05/17 03:06) INTJ-2698: 5wb
(19/04/14 12:44) fsninetwo: 5w6
(19/02/13 01:16) Flower-like: 9w1
(18/10/23 12:03) switchblades: 5w6
(18/06/30 07:40) fg: 9w1
(18/06/04 12:13) edza: 5w6
(19/08/26 13:37) LVNA: 5w6
(18/05/02 04:45) Taco110: 5w4
(18/06/11 07:46) strawberry crisis: 5w6
public instinctual variant votes
(23/05/08 15:55) Erasure: so/sx
(20/12/16 16:08) Freaky_sage: sx/sp
(20/04/24 14:06) bibliology: sx/sp
(19/12/04 18:33) Thyssen: sx/sp
(19/07/08 02:39) LadyX: sp/sx
(20/05/28 05:57) Diobono: sp/sx
(18/06/30 07:40) fg: sp/sx
(18/06/04 04:12) LVNA: sx/sp
(18/05/02 04:45) Taco110: sp/sx
(18/06/11 07:47) strawberry crisis: sx/sp
public tritype® votes
(20/01/25 04:23) bibliology: 594
(19/12/28 01:52) LVNA: 541
(19/12/04 18:33) Thyssen: 594
(19/08/18 07:53) fsninetwo: 594
(19/07/08 02:39) LadyX: 594
(19/05/29 03:50) fg: 594
(19/05/29 00:48) INTJ-2698: 594
public sociotype votes
(23/05/24 12:07) Woll Smoth: LII
(23/05/08 15:55) Erasure: IEI
(21/02/10 14:41) Lol: LII
(20/12/16 16:08) Freaky_sage: LII
(20/01/19 19:46) zazu: LII
(19/12/23 22:20) ethan: LII
(19/12/04 18:33) Thyssen: LII
(19/11/14 21:10) DJ: IEI
(19/08/06 09:36) INTJ-2698: LII
(19/05/07 14:50) Avalonia: IEI
(19/01/27 18:24) Phantom: LII
(19/01/27 15:30) Jacobus: ILI
(19/01/27 14:47) Rainbel: LII
(18/11/13 05:52) echidna1000: IEI
(18/06/30 07:39) fg: LII
(19/05/18 06:03) Diobono: LII
(18/06/04 01:39) strawberry crisis: LII
(18/06/04 12:13) edza: LII
(18/05/14 06:38) Lvna: LII
(18/05/11 07:19) EON: LII
public psychosophy votes
(23/05/08 15:55) Erasure: LVEF
(20/12/16 16:08) Freaky_sage: LVEF
(20/03/05 22:43) Jacobus: LVEF
(19/12/04 18:33) Thyssen: LVEF
(19/11/13 13:37) fg: LVEF
public hexaco votes
related entries
Viktor Frankl
Psychiatrist
SEE-Se
Socionics
Constanza Bizraelli (CAO)!
Musician/Philosopher
LII
Socionics
Gamma Quadra
Socionics Small Groups
Isabel Briggs Myers