connected to kesikihome
entry index
recent activity
random entry
rules
donate
menu
Kazuya Kujō ~ MBTI, Enneagram, and Socionics Personality Type

Kazuya Kujō

Gosick

ei
ns
ft
pj
functionenneavariantsociopsycho
ESFJ 1
2w1 1
sx/sp 1
234 567 891
h
e
x
a
c
o
public myers-briggs votes
public function votes
public enneagram votes
public instinctual variant votes
public tritype® votes
public sociotype votes
public psychosophy votes
public hexaco votes
related entries
Grévil de Blois
Gosick
Victorique de Blois
Gosick
Marcus Damon
Digimon
Sotoka Rakita
Hitoribocchi no Marumaru Seikatsu
John Smith
Pocahontas
Carla
Fairy Tail
Zen
Snow White with the Red Hair