connected to hagakihome
entry index
recent activity
random entry
rules
donate
menu
Agumon ~ MBTI, Enneagram, and Socionics Personality Type

Agumon

Digimon

ei
ns
ft
pj
functionenneavariantsociopsycho
7w6 1
234 567 891
h
e
x
a
c
o
public myers-briggs votes
(18/12/21 10:38) Ryugan: ESFP
public function votes
public enneagram votes
(18/12/21 10:39) Ryugan: 7w6
public instinctual variant votes
public tritype® votes
(18/12/21 10:40) Ryugan: 279
public sociotype votes
public psychosophy votes
public hexaco votes
related entries
Cody Hida
Digimon
Leomon
Digimon
Christopher / Kiriha Aonuma
Digimon
Kurotsuchi
Digimon
Takeru \"T.K.\" Takaishi
Digimon
Koji Minamoto
Digimon
Impmon (Tamers)
Digimon
Ayumu Goriki
Odd Taxi
Washimi
Aggretsuko
Alex Louis Armstrong
Fullmetal Alchemist
Tommy Himi
Digimon
Dahlia
Carole & Tuesday